rotation of crops


rotation of crops
sėjomaina statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ariamosios žemės naudojimo būdas, kai žemė suskirstoma į pastovius, maždaug vienodo dydžio laukus, kuriuose kultūriniai augalai auginami tam tikra seka. Dėl to augalai gali racionaliau naudoti drėgmę ir mineralines maisto medžiagas, dirvoje nemažėja ar net gausėja organinių medžiagų, gerėja dirvos fizinės savybės, mažėja piktžolių, užkertamas kelias augalų ligoms ir kenkėjams. atitikmenys: angl. alter-notion of crops; rotation of crops; shift of crops vok. Fruchtfolge, f rus. севооборот, m

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Look at other dictionaries:

  • Rotation of crops — Rotation Ro*ta tion, n. [L. rotatio: cf. F. rotation.] 1. The act of turning, as a wheel or a solid body on its axis, as distinguished from the progressive motion of a revolving round another body or a distant point; thus, the daily turning of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • rotation of crops — rotation of crops, the varying from year to year of the crops grown in the same field to keep the soil from losing its fertility; crop rotation …   Useful english dictionary

  • rotation of crops — n. a system of rotating in a fixed order the kinds of crops, as grain or grass, grown in the same field, to maintain soil fertility * * * …   Universalium

  • rotation of crops — n. a system of rotating in a fixed order the kinds of crops, as grain or grass, grown in the same field, to maintain soil fertility …   English World dictionary

  • Rotation — Ro*ta tion, n. [L. rotatio: cf. F. rotation.] 1. The act of turning, as a wheel or a solid body on its axis, as distinguished from the progressive motion of a revolving round another body or a distant point; thus, the daily turning of the earth… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Rotation in office — Rotation Ro*ta tion, n. [L. rotatio: cf. F. rotation.] 1. The act of turning, as a wheel or a solid body on its axis, as distinguished from the progressive motion of a revolving round another body or a distant point; thus, the daily turning of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • rotation — noun 1 (U) the action of turning around a fixed point (+ about/around/on): the rotation of the Earth on its axis 2 (C) one complete turn around a fixed point: The blades spin at 100 rotations per minute. 3 in rotation a) if a group of people do… …   Longman dictionary of contemporary English

  • rotation — noun Date: 1555 1. a. (1) the action or process of rotating on or as if on an axis or center (2) the act or an instance of rotating something b. one complete turn ; the angular displacement required to return a rotating body or figure to its… …   New Collegiate Dictionary

  • rotation — /roʊˈteɪʃən/ (say roh tayshuhn) noun 1. the act of rotating; a turning round as on an axis. 2. a. the turning of the earth or other celestial body about its own axis. b. one complete revolution of such a body. 3. regularly recurring succession,… …   Australian English dictionary

  • rotation — n. 1 the act or an instance of rotating or being rotated. 2 a recurrence; a recurrent series or period; a regular succession of various members of a group in office etc. 3 a system of growing different crops in regular order to avoid exhausting… …   Useful english dictionary